Het beroep moet worden aangetekend binnen:

  • 30 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing in geval van weigering of intrekking van de veiligheidsmachtiging of 30 dagen vanaf het overschrijden van de termijn waarover de overheid beschikt om een beslissing te nemen;
  • 8 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing in geval van weigering of intrekking van een veiligheidsattest of 8 dagen vanaf de datum vermeld in het document dat eenieder die het voorwerp is van een veiligheidsverificatie krijgt toegezonden;
  • 8 dagen vanaf de kennisgeving van een negatief veiligheidsadvies.

De dag waarop de termijn ingaat, is niet inbegrepen in de termijn. De dag waarop de termijn afloopt is er echter wel in inbegrepen. Als die dag echter een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de dag waarop de termijn verstrijkt uitgesteld tot de volgende werkdag.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap