Personen die wegens hun functie toegang (moeten) hebben tot geclassificeerde gegevens moeten over een specifieke machtiging beschikken. Het hoofddoel van die ‘veiligheidsmachtiging’ is om gevoelige informatie te beschermen door de toegang tot die informatie te beperken tot personen die voldoende garanties bieden op het vlak van discretie, loyaliteit en integriteit.

De machtiging geldt niet alleen voor natuurlijke personen en hoeft niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op de toegang tot geclassificeerde gegevens. Ook rechtspersonen die bijvoorbeeld overheidsopdrachten in gevoelige sectoren willen verwerven, kunnen aan een diepgaand onderzoek worden onderworpen. Als een medewerker van een rechtspersoon een veiligheidsmachtiging moet bezitten, moet de betrokken rechtspersoon houder zijn van een veiligheidsmachtiging.

Bovendien kan de machtiging ook worden gevraagd in uitvoering van verdragen die België heeft gesloten met andere landen of met internationale of supranationale instellingen.

Vóór het verlenen van een veiligheidsmachtiging wordt een veiligheidsonderzoek gevoerd.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap