Naast een mogelijke of concrete dreiging in een gebouw of plaats, kunnen sommige terreinen inherent gevoelig zijn voor dreigingen: het tarmac van een luchthaven bijvoorbeeld. Ongepast gebruik van de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot een dergelijke site kan ernstige schade toebrengen aan fundamentele (staats)belangen. Hetzelfde geldt voor personen die een specifieke functie of opdracht uitoefenen (de procedure voor veiligheidsadviezen wordt bijvoorbeeld gebruikt voor personen die zich kandidaat stellen voor een militaire functie) of die een specifieke toelating willen verkrijgen.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap