De verificaties leiden hier tot (positieve of negatieve) ‘veiligheidsadviezen’ van de Nationale Veiligheidsoverheid, behalve voor militairen, waar dat onder de verantwoordelijkheid van de ADIV valt. Wanneer de Nationale Veiligheidsoverheid bevoegd is, wordt het advies (aan de bevoegde administratieve overheid) afgegeven voor een periode van maximaal vijf jaar, onder voorbehoud van een herbeoordeling door de Nationale Veiligheidsoverheid (op basis van nieuwe elementen).

De administratieve overheid informeert op haar beurt de veiligheidsofficier van de werkgever over het veiligheidsadvies. Als het advies negatief is, stelt de administratieve overheid de betrokkene daarvan per aangetekende brief op de hoogte.

Dan kan de betrokkene kennis nemen van de motivering van het veiligheidsadvies dat op hem betrekking heeft. De wet bepaalt echter dat de beweegredenen waarvan de mededeling schade zou kunnen toebrengen aan een fundamenteel belang van de Staat, aan de bescherming van de bronnen, aan het geheim van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek of aan de bescherming van het privéleven van derden niet aan de betrokkene mogen worden meegedeeld.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap