Wegens de aard van de informatie die het beroepsorgaan verwerkt, beschikt het over een beveiligde infrastructuur. Voor de toegang tot die infrastructuur gelden strikte veiligheidsregels die de bezoeker moet naleven.

Vóór de toegang wordt de bezoeker gevraagd zijn identiteit te bewijzen. Advocaten moeten in het bezit zijn van hun beroepskaart.

Alle bezoekers moeten zich ontdoen van alle computer-, elektronische en metalen voorwerpen die ze in hun bezit hebben. Daarvoor zijn afsluitbare lockers voorzien.

Als er medische redenen zijn waarom een persoon niet kan worden onderworpen aan screeningsapparatuur, moet het receptiepersoneel worden geïnformeerd. Dit moet worden gestaafd door een recent medisch getuigschrift (dat minder dan een maand voor het bezoek werd uitgereikt).

De infrastructuur van het beroepsorgaan is uitgerust met videobewaking.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap