De infrastructuur van het beroepsorgaan is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Indien er specifieke maatregelen moeten worden genomen, gelieve dat dan te melden aan de griffie zodat er regelingen kunnen worden getroffen. Desgevallend kan u een recent medisch getuigschrift (dat minder dan een maand voor het bezoek werd uitgereikt) worden gevraagd.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap