Wanneer bij het beroepsorgaan een beroep aanhangig is gemaakt, doen het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en de Gegevensbeschermingsautoriteit voor de duur van de procedure geen onderzoek naar respectievelijk klachten en aangiften in de zin van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en naar klachten in de zin van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens [Link] die betrekking hebben op elk veiligheidsonderzoek of elke veiligheidsverificatie die uitgevoerd wordt ter gelegenheid van procedures in het kader van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten of veiligheidsadviezen die het voorwerp uitmaken van dat beroep.

Anderzijds schorst het beroep de aangevochten beslissing niet. Die beslissing blijft uitwerking hebben tot de beslissing van het beroepsorgaan.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap