Via de regeling van de veiligheidsattesten kunnen bevoegde diensten een snelle controle uitvoeren van het goede gedrag en de integriteit van een natuurlijk persoon.

Een veiligheidsattest kan in drie gevallen nodig zijn: voor toegang tot ruimten die geclassificeerde gegevens bevatten, voor toegang tot een bepaald evenement of een bepaalde plaats waar zich een dreiging voordoet of voor tijdelijke toegang tot nucleaire infrastructuur.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap