Hieronder volgen vier situaties waarin het mogelijk is beroep in te stellen tegen normatieve handelingen waarbij een overheid beslist om veiligheidsverificaties uit te voeren (of te weigeren):

– een publieke overheid wil veiligheidsattesten eisen voor een bepaalde plaats of een bepaald evenement in een geval waarin de wet niet voorziet. In een dergelijk geval is beroep mogelijk voor iedereen die een wettig belang aanvoert;

– een administratieve overheid wil veiligheidsadviezen eisen voor een bepaalde functie, een bepaald beroep, een bepaalde opdracht, een bepaalde toelating of een bepaalde vergunning in een geval waarin de wet niet voorziet. Na de beslissing van de NVO die het door de bevoegde administratieve overheid ingediend dossier valideert, is beroep mogelijk voor iedereen die een wettig belang aanvoert;

– de veiligheidsoverheid weigert in te gaan op een verzoek van een publieke overheid om verificaties uit te voeren voor welbepaalde specifieke veiligheidsattesten. De publieke overheid kan een beroep instellen tegen deze beslissing;

– de Nationale Veiligheidsoverheid weigert in te gaan op een verzoek van een administratieve overheid om verificaties uit te voeren voor welbepaalde specifieke veiligheidsadviezen De administratieve overheid kan een beroep instellen tegen deze beslissing.

Na afloop van de procedure neemt het beroepsorgaan de beslissing om de bestreden normatieve beslissing te valideren of nietig te verklaren.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap