De Nationale Veiligheidsoverheid is in principe bevoegd om veiligheidsattesten af te geven of in te trekken. Bepaalde overheden kunnen die bevoegdheid evenwel uitoefenen wanneer het de toegang tot lokalen, gebouwen of terreinen betreft waarvoor zij verantwoordelijk zijn of, voor wat het Federaal Agentschap voor nucleaire controle betreft, waarvoor zij verantwoordelijk zijn voor de controle, of wanneer het evenementen betreft die zijzelf organiseren. Die overheden zijn: de voorzitter van de Nationale Veiligheidsoverheid; de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat of een door hem aangewezen ambtenaar van niveau A; de chef van de ADIV of een door hem aangewezen hoofdofficier; de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle of zijn afgevaardigde (de verantwoordelijke van het departement dat bevoegd is voor de nucleaire beveiliging); de commissaris-generaal van de federale politie of een door hem aangewezen officier; de korpschef van de lokale politie of een door hem aangewezen officier; de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum of een door hem aangewezen ambtenaar van niveau A.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap