Een veiligheidsmachtiging is vereist voor personen die om professionele redenen langdurige toegang (meer dan 12 maanden) moeten hebben tot de veiligheidszones van een kerninstallatie of van een nucleair transportbedrijf, tot kernmateriaal of tot nucleaire documenten. Die veiligheidsmachtiging moet worden aangevraagd bij de Nationale Veiligheidsoverheid. Aangezien het onderzoek enkele maanden kan duren, is het Federaal Agentschap voor nucleaire controle bevoegd om veiligheidsattesten en toegangsmachtigingen af te geven (of in te trekken) om de tijd te overbruggen.

Bovendien wordt de regeling van de veiligheidsattesten gebruikt voor personen die occasioneel en voor korte duur (minder dan 12 maanden) toegang moeten krijgen tot die zones, die bedrijven, dat materiaal of die documenten. Ook hier is het Federaal Agentschap voor nucleaire controle bevoegd om het attest af te geven, te weigeren of in te trekken.

Het attest heeft een beperkte geldigheidsduur en kan niet opnieuw worden uitgereikt binnen de drie jaar die volgen op de einddatum van het vorige veiligheidsattest, behalve in enkele uitzonderlijke omstandigheden.

Het beroepsorgaan is bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld door personen aan wie het veiligheidsattest in de nucleaire context wordt geweigerd of van wie het wordt ingetrokken.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap