Er zijn vier situaties waarin ten aanzien van een veiligheidsmachtiging beroep kan worden ingesteld:

–de machtiging wordt verleend voor een periode van minder dan vijf jaar;

–de machtiging wordt geweigerd;

–de machtiging wordt ingetrokken;

–de beslissing werd niet binnen de wettelijke termijn genomen of ter kennis gebracht.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap